Str. Baltita nr.2 Sector 4 Bucuresti

office@domaris.ro

Lun-Vin 08:00-17:00

Solutia ideala pentru afaceri mici si mijlocii

CONTABILITATE

Oferim servicii complete de contabilitate finaciara, contabilitate de gestiune si contabilitate manageriala

CONSULTANTA

Va consiliem si va oferim cele mai bune solutii pentru optimizarea sarcinii fiscal

SALARIZARE

Angajatorii si salariatii vor beneficia de cele mai bune si mai sigure solutii de personal si salarizare

CINE SUNTEM

De peste 18 ani prestam servicii in domeniul contabilitatii, fiscalitatii si auditului

Mai mult...

Experienta este cel mai bun profesor, iar noi o avem din plin.

Cabinetul nostru presteaza servicii de contabilitate si audit financiar de peste 18 ani, iar echipa noastra este formata din experti contabili autorizati membrii CECCAR si auditori financiari membrii CAFR.

Clientii nostrii activeaza in diverse domenii de activitate (comert, productie, servicii). De aceea suntem calificati sa oferim solutii de specialitate indiferent de domeniul in care activati.

Scopul nostru principal este de a oferi servicii de calitate si performante tuturor partenerilor nostri si de aceea toate eforturile noastre se indreapta spre indeplinirea acestui obiectiv.

"Daca astepti momentul potrivit, te intrec altii care nu-l asteapta."

Woody Allen

Pentru mai multe informatii contactati-ne:

Contact

Ultimele noutati

Sectiune dedicata ultimelor modificari in domeniul legislativ

02

Nov 2018

Deductibilitate TVA si cheltuieli autoturisme

Posted by Admin

Codul fiscal aduce precizari privind regimul de deducere al TVA aferent achizitiei de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferente cheltuielilor legate de acesta.
Astfel, conform articolului 298 din Codul Fiscal se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.
Restricţia de mai sus nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.
Deasemenea, aceeasi restrictie nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere, fiind utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit paragrafului precedent, se vor aplica regulile generale de deducere.
Pentru probarea utilizarii vehiculelor exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice se vor utiliza foile de parcurs sau orice alte documente justificative pentru evidentierea kilometrilor parcursi si a scopului acestora.
Normele de aplicare a Codului Fiscal prevad:
(1) În aplicarea art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, prin cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile se înţelege orice cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de reparaţii, de întreţinere, cheltuielile cu lubrifianţi, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru funcţionarea vehiculului. Nu reprezintă cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi direct atribuibile pentru un anumit vehicul. În sensul prezentelor norme, prin vehicul se înţelege orice vehicul având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg şi nu are mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.
(2) În cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, în sensul art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, taxa aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibilă conform regulilor generale prevăzute la art. 297 şi la art. 299-301 din Codul fiscal, nefiind aplicabilă limitarea la 50% a deducerii taxei. Utilizarea în scopul activităţii economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea: deplasări în ţară sau în străinătate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea pieţei, deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru, la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale, utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuţiilor de serviciu, deplasări pentru intervenţie, service, reparaţii, utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto. Este obligaţia persoanei impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezultă şi din hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C-268/83 D.A. Rompelman şi E.A. Rompelman - Van Deelen împotriva Minister van Financien. În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană impozabilă trebuie să deţină documentele prevăzute de lege pentru deducerea taxei şi să întocmească foaia de parcurs care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
(3) În cazul vehiculelor utilizate pentru transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă se consideră că vehiculul este utilizat în scopul activităţii economice atunci când există dificultăţi evidente în folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport în comun, decalajul orarului mijloacelor de transport în comun faţă de programul de lucru al persoanei impozabile. Reprezintă vehicule utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă vehiculele utilizate pentru transportul angajaţilor de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la locul de muncă, precum şi de la locul de muncă la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord. Prin angajaţi se înţelege salariaţii, administratorii societăţilor, directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat, potrivit legii şi persoanele fizice rezidente şi/sau nerezidente detaşate, potrivit legii, în situaţia în care persoana impozabilă suportă drepturile legale cuvenite acestora.
(4) Utilizarea unui vehicul în folosul propriu de către angajaţii unei persoane impozabile ori pentru a fi pus la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, este denumită în continuare uz personal. Transportul la şi de la locul de muncă al angajaţilor în alte condiţii decât cele menţionate la alin. (3), este considerat uz personal al vehiculului. Se consideră că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, în sensul art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, în situaţia în care, pe lângă utilizarea în scopul activităţii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o manieră continuă şi pentru uz personal. Dacă vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economică, cât şi pentru uz personal, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta. Persoana impozabilă care aplică deducerea limitată de 50% nu trebuie să facă dovada utilizării vehiculului în scopul activităţii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs prevăzute la alin. (2). Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se înţelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibilă în condiţiile prevăzute la art. 297 şi la art. 299-301 din Codul fiscal.
In ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor la calcularea impozitului pe profit art. 25 alin 3 lit n din Codul Fiscal prevede limitarea la 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferenţe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.
In ceea ce priveste cheltuiala cu amortizarea, potrivit art. 28 alin 14 din Codul Fiscal, aceasta este limitata la 1500lei/luna pentru fiecare vehicul.

26

Oct 2018

Tratamentul fiscal al asigurarilor de sanatate, asigurarilor de viata si pensiilor private

Posted by Admin

Primele voluntare de asigurari de sanatate suportate de angajator pentru salariatii proprii intra sub incidenta articolului 76 alineatul 4 litera t astfel incat daca acestea se incadreaza in limita a 400 euro/an/angajat acestea nu se includ in veniturile salariale ale angajatului. Valoarea care depaseste limita de 400 euro anual/salariat sunt considerate venituri in natura, se includ in veniturile salariale, se evidentiaza in statul de salarii si se impoziteaza cu contributii sociale si impozit pe salarii.
Pentru societate cheltuielile efectuate cu primele de asigurare de sanatate pentru angajatii proprii reprezinta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

La articolul 76 alineatul 2 litera g se prevede ca primele de asigurare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii acestora, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t) sunt incadrate in categoria avantajelor in bani sau in natura. Aceste sume se includ in statul de salarii ca venituri in natura si li se aplica contributiile sociale obligatorii si impozitul pe salarii.
Cheltuielile efectuate de angajator cu primele de asigurare de viata a angajatilor proprii sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

Pensiile private suportate de angajator pentru angajatii proprii cum ar fi Pilonul III sunt prevazute la articolul 76 alineatul 4 litera ş si respecta aceleasi reguli ca primele voluntare de asigurari de sanatate. Astfel sumele care depasesc limita de 400 Euro/an/angajat (calculata distinct fata de limita pentru primele de asigurari voluntare de sanatate) sunt incluse in statul de salarii ca venituri in natura ale angajatului, aplicandu-se contributii sociale si impozit pe salarii.
Deasemenea, cheltuielile suportate de angajator cu pensiile private ale angajatilor reprezinta cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

26

Oct 2018

Repartizarea trimestriala a dividendelor

Posted by Admin

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 aduce noutati privind posibilitatea de repartizare trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.
Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.
Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.
În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.
Situatiile financiare interimare pot fi descarcate de pe site-ul ANAF.

26

Oct 2018

Sponsorizare microintreprinderi

Posted by Admin

Ordonanta de urgenta 25/2018 aduce reglementari privind deducerea sponsorizarilor efectuate de microintreprinderi din impozitul datorat.
Astfel, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor din paragraful precedent din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.
Declaraţia informativă se depune până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private a fost aprobata prin OPANAF 1825/2018 si poate fi descarcat de pe site-ul ANAF sectiunea "Toate formularele cu explicatii".
Lista cu entitatile nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditate poate fi consultata <a href="http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848">aici</a>.

65

CONTRACTE

300

DOCUMENTE PROCESATE ZILNIC

100%

CLIENTI MULTUMITI

50

EMAILURI TRANSMISE ZILNIC

F.A.Q.

Subiecte de interes

 • Convertirea documentelor in format electronic in vederea arhivarii

  Conform prevederilor Codului fiscal și ale normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție, cu condiția să asigure autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea acestora, conform art. 319 alin. (25) din Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii până la sfârșitul perioadei de stocare.Indiferent de forma în care este emisă/primită factura , și factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă, se consideră exemplar original, conform normelor metodologice.

  Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligația să stocheze prin mijloace electronice și datele ce garantează autenticitatea originii, a integrității conținutului și a lizibilității facturilor.Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticităţii originii, a integrității conținutului și a lizibilității facturilor.

  Prin urmare, persoanele impozabile pot converti în formă electronică facturile emise/primite pe suport hârtie în vederea stocării, cu condiția garantării autenticității originii, a integrității conținutului și a lizibilității facturilor.

   

 • Distribuirea de dividende

  Dacă prin actul constitutiv al societății nu se prevede altfel, dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea pot fi acordate doar după aprobarea situațiilor financiare, în maximum șase luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

 • Depunerea de numerar in contul bancar al furnizorului reprezinta plata fragmentata?

  Conform art. 5 lit.a) din Legea nr.70/2015, plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar.

  Potrivit art.2 lit.a) și lit.b) din Legea nr.70/2015, în sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

  a) încasare fragmentată - fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege;

  b) plată fragmentată - fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege;

  Faţă de cele de mai sus, nu reprezinta plată fragmentata si nu se aplică plafoanele prevazute la Cap.I din Legea nr.70/2015 pentru depunerile de numerar efectuate de client in contul bancar al furnizorului pentru plata facturilor care depases plafoanele de la Cap.I din Legea nr.70/2015.

   

 • Regimul creditarii societatii de catre asociati

  In actele normative nu sunt stipulate in mod express conditiile creditarii societatii de catre asociati.

  Cu ocazia creditarii firmei se intocmeste documentul de incasare, respectiv chitanta cod 14-4-1 (neplatitori TVA) sau chitanta fiscala cod 14-4-2 (platitori TVA).

 • Impozitarea comisioanelor platite ocazional

  Potrivit Codului fiscal, comisionul încasat de persoane fizice neînregistrate fiscal care desfășoară activitate ocazional pe baza unor contracte de agent/comision este considerat venit din alte surse.

  Conform Codului fiscal, impozitul pe venit pentru comisionul încasat de persoane fizice neînregistrate fiscal se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.

  Prin urmare, pentru comisionul încasat de persoane fizice neînregistrate fiscal care desfășoară activitate ocazional pe baza unor contracte de agent/comision se datoreaza impozit pe venit, plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a impozitului prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

   

 • Cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele obligatorii si cele de asigurare voluntara de sanatate acordate in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana, efectuate de catre angajatori pentru salariatii sai sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal?

  Primele de asigurare, altele decat cele obligatorii si cele de asigurare voluntara de sanatate acordate in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana, plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei respective, reprezintă avantaj salarial pentru care se aplica regulile de impunere proprii veniturilor din salarii.

  In Codul fiscal se mentioneaza faptul ca, cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV din Codul fiscal sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

  Ca urmare, cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele obligatorii si cele de asigurare voluntara de sanatate acordate in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana, efectuate de catre angajatori pentru salariatii sai sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal.

   

CLIENTII NOSTRI

Nu mai este îndeajuns să îți satisfaci clienții, acum trebuie să îi încânți

2018 Domaris Grup All Rights Reserved

Str. Baltita nr.2 sector 4 Bucuresti

office@domaris.ro

Lun-Vin 08:00-17:00

Str. Baltita nr.2 sector 4 Bucuresti

office@domaris.ro

Lun-Vin 08:00-17:00